{ SITECONFIG_SUBHEADERTITLE }

{ SITECONFIG_SUBHEADERTXT }

{ SITECONFIG_SUBHEADERTITETWO }

{ SITECONFIG_SUBHEADERTXTTOW }

{ SITECONFIG_SUBHEADERTITLETHREE }

{ SITECONFIG_SUBHEADERTXTTHREE }
{ NEWS_LATEST }
{ PRODUCT_LATEST }
{ SITECONFIG_HOMEPAGEGROUPTITILE }
{ ARTICLE_ARTICLE }
آشنایی با مزایا و فواید نگهداری سگ
آشنایی با مزایا و فواید نگهداری سگ

تحقیقات نشان داده است کسانی که از سگ نگهداری می کنند، انسانهای سالم تری از لحاظ بحث های روانشناختی و جسمی می باشند. یکی از ابتدایی ترین مزایای نگهداری سگ، ورزش کردن است.

ادامه مطلب ...
مسواک زدن سگ
مسواک زدن سگ

بوی بهتر دهان یکی از مزایای آن است

ادامه مطلب ...
معرفی پرنده زینتی
معرفی پرنده زینتی

معرفی درباره چندین پرنده زینتی که مناسب برای نگهداری در خانه است.

ادامه مطلب ...
جلد کردن کبوتر
جلد کردن کبوتر

در جلد کردن با دو حالت جلد کردن مواجه می شویم: ۱- تعدادی کبوتر جلد داریم و می خواهیم کبوتران دیگری را به جلد های خود اضافه کنیم. ۲- هیچ کبوتر جلدی نداریم و تازه تعدادی کبوتر آوردیم.

ادامه مطلب ...
تاثیر نور در بازدهی تولیدمثل قناری
تاثیر نور در بازدهی تولیدمثل قناری

نوردهی صحیح و مناسب در طول سال یکی از مهم ترین عواملی است که یک پرورش دهنده ی قناری باید به این موضوع آشنایی کافی داشته باشد و این موضوع در امر پرورش قناری اهمیت بسیاری دارد

ادامه مطلب ...